Μπορείς να επισκεφτείς το Φορούμ του Dark Souls εδώ:
https://fextralife.com/forums/viewforum.php?f=23Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈