Μπορείς να επισκεφτείς το Φορούμ του Dark Souls εδώ:
https://fextralife.com/forums/viewforum.php?f=23Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈